Telefon: 0325-31108

STYRELSEN

Johanna Andreasson   ordförande
Henrik Karlsson  vice ordförande
Jan-Olof Arnoldsson
Torbjörn Hidendahl
Anders Johansson
Lennart Johansson
Martin Johansson
Sol-Britt Johansson